In verschillende dialecten 101 spreekwoorden met `hond` 2

 

Graauws: de'n ond is over taofel (=de hond in de pot vinden)

 

Munsterbilzen - Minsters: des te baeter daste de minse leirs kinne, deste liever zieste zenen hond.... (=zo trouw als eenhond)

 

Noorderkempisch: bettemakkemaai (=Is dat een brave hond)

 

Munsterbilzen - Minsters: krepiëre (=sterven als een hond)

 

Munsterbilzen - Minsters: tès ènnet honderd ont loope (=het gaat de mist in)

 

Oudenbosch: dan gaode naar Jantje Worst dieee un hondje en dat piest oe in oew mondje (=dorstige kinderen die om drinken vragen)

 

Tilburgs: zu me den hond us opkieste (=zullen we de hond eens ophitsen)

 

Werkendams: Bettie ak um aai? (=Bijt hij ( de hond/kat) als ik hem aai?)

 

Westerkwartiers: één die onnerweeg'ns is vangt altied wat (=een lopende hond vangt altijd wel een bot)

 

Werviks: van den hond zyn ore (=krikkemikkig)

 

Bilzers: sjee aut métten hond te faredzieje, seffes bitterdech nog (=treiter de hond zo niet, dadelijk bij hij u)

 

Lochristis: 't es van den hond zijn klouidn (=het slaat tegen)

 

Ursels: hij es den hond goan eedn geven (=hij is overleden)

 

Wommersoms: ig zen zoewe ziek as nen hond (=ik ben ziek)

 

Munsterbilzen - Minsters: gee waer vür nen hond dër te jaoge (=slecht weer)

 

Munsterbilzen - Minsters: vër den hond zen Kl... (=vergeefse moeite)

 

Kerkraads: I Remung lofe de hung mit d'r piezzel uvver d'r kiezzel. (=In Roermond lopen de honden met de .......... over het grind.)

 

Leeds: in lee wor da den nond zen broek afdee (=in lede waar den hond zijn broek af deed)

 

Westfries: dunne hond (=iemand die niet te vertrouwen is)

 

Munsterbilzen - Minsters: doë likten hond gebonne (=zo zit dat in mekaar)

 

Rekem: as twie hun vechte um e bien, dan lup de 3de dermee hien (=als 2 honden vechten om een been, loopt de 3de er mee heen)

 

Munsterbilzen - Minsters: Merie haat zenen hond vas, seffes bitter mich (=Maria, hou je hond vast voordat hij me bijt)

 

Achterhoeks: un peerd en un hond hinkt um de stront (=Wanneer een paard of een hond maar iets aan hun poten hebben, lopen ze mank)

 

Bilzers: kis toch den hond zen dumme (=Loop naar de maan)

 

Bosch: Bettie joekel akkum aoi (=Bijt die hond als ik hem aai)

 

Gents: ze zijn mee de hoend naor de smesse (=ze zijn met de hond naar de smidse)

 

Westfries: as heer op 'n hond (puur zo veul de witjes in Hougkarspel, as heer op 'n hond!) (=een grote hoeveelheid (bv. er wonen veel de Witten in Hoogkarspel))

 

Sallands: Oons 'öndie hef dreet'n terwol 'k met 'm an 't sleppn ware. (=Onze hond heeft zijn behoefte gedaan tijdens het uitlaten.)

 

Munsterbilzen - Minsters: oei, doë likten hond gebonne (=ach, zo zit dat in mekaar !)

 

Antwerps: t'is van den hond ( zen kloeite) (=het is allemaal maar niks)

 

Siebengewalds: Wat ziede gej enne akelige hond(=Wat ben jij een oplichter!)

 

Liessents: Dien hond sprong dwars dur de raom en ha ammal stukskes glas in zunne kop zitte (=Die hond sprong dwars door het raam en had allemaal stukjes glas in zijn kop zitte)

 

Genneps: ene krangsen hond (=eem koppig, tegendraads persoon)

 

Munsterbilzen - Minsters: den hond gon autlètte (=buiten gaan plassen)

 

Herenthouts: veu den hond zaan kloewete (=voor niets)

 

Deinzes: een reactie lijk nen duu'n ond (=dode hond(=weinig reactie)

 

Diesters: zoeë ziek as nen hond zen (=zeer ziek zijn)

 

Munsterbilzen - Minsters: doë lik den hond gebonne ! (=zo zit dat !)

 

Social Media